Yoga Nidra

Det er med stor glede at Norsk Helse Informasjon nå anbefaler Yoga Nidra ift bedre søvn og konsentrasjon.  Forskning viser at yoga nidra gir bedre søvn, bedre hukommelse og større konsentrasjon.  Det bedrer kognetive evner. Forskningsresultatene er gode!

Yoga Nidra er en stille yogapraksis som ofte kalles for yogasøvn og drømmeyoga.

 

Yoga Nidra er dybde avspenning. Det gir deg ikke bare en god hvile der og da, men med en jevnlig praksis kan sikre deg et mer langsiktig overskudd og gjør det lettere å tåle fysisk og mentale belastninger over tid på en bedre måte enn tidligere. Oppbygningen av Nidras struktur bidrar til å øke det parasympatiske nervesystemets funksjon.

Denne formen form yoga som vi arbeider med her, er uten religiøs eller kulturell tilknytning. den er en selvstendig praksis uten at man trenger å ha noen forkunnskap. Denne yogaformen passer for alle. Instruksjonene er nøytrale, dette gjør at avspenningen er 100% din egen opplevelse.

Praksisen kan bidra til mer livsglede, mestringsfølelse og nestekjærlighet. Det kan være et viktig verktøy i din personlige utvikling både privat og på jobb. Yoga Nidra tilegnes gjennom praksis. Det vi øver på, blir vi gode på. Gjennom praksisen kan det være mulighet for at man etter hvert finner mer og mer ro. Det blir enklere å lande på matten og det blir enklere å få en dypere indre kontakt med både kropp og sinn. Det kan bidra til at man også utenfor matten kan dra nytte av praksisen, både bevisst og ubevisst. Kroppen og sinnet vil naturlig søke til en tilstand hvor ro og nærvær er tilstede. Nærvær som sakte kan utvikles, kan også bidra til at man etter hvert gjør bedre valg i livet for seg selv.

Yoga Nidra er en kraftfull teknikk, som gir en dyp avspenning. Den praktiseres for at dere skal kunne komme i dybden av dere selv, både fysisk og mentalt.  Det er kjent at hjernen og nervesystemet er spesielt involvert. Sansene spiller også en viktig rolle. Avspenningens formål er at vi skal kunne åpne for at vi skal kunne utvide kontakten med vår bevissthet, fra den rasjonelle tenkemåten vår, som vi bruker så mye i hverdagen, til dypere aspekter i sinnet vårt. Vi flytter hjerneaktiviteten fra hjernens praktiske/logiske/analytiske funksjon, over til de mer kreative/følelsesmessige/intuitive funksjonene.

Mange forteller at søvnkvaliteten forbedres etter hvert. Innsovningen og søvnkvalitet forstyrres ofte av stress og uro. Det sympatiske nervesystemet går for fullt ved stress, og det kan være vanskelig å skru av tankestrøm. Dette kan igjen vise seg som kroppslig uro, man ligger og vrir seg i sengen uten å få sove, og når man våkner er man kanskje uopplagt og trøtt. Søvnkvaliteten er da dårlig. Jevnlig yoga Nidra kan være til hjelp, da dybde avspenning kan bidra til å dempe sympatikus aktivitet. Man får da en god hvile og restitusjon, noe som er svært viktig for helsen vår. Minst 8 timer søvn bidrar til å reduserer risiko for en lang rekke sykdommer. Søvn er livsviktig både for den fysiske og mentale helsen, evnen til restitusjon, kognetiv funksjon, fysiske prestasjoner og mental klarhet.

Yoga Nidra kan også være en metode som hjelper til økt konsentrasjon. Hvis effekten av praksisen bidrar til å stilne tankestrømmen og skape mental ro, kan dette bidra til at man opplever økt konsentrasjonsevne.

Dagliglivet kan oppleves krevende og fylt med stress, liten egentid og mulighet til å finne ro. Mange opplever det krevende å komme seg ut av tempoboblen. Det er rett og slett vanskelig å finne ro i kropp og sinn. Stress påvirker kroppen på ulike måter som, nedsatt immunsystem, depresjon, høyt blodtrykk, stive og vonde muskler for å nevne noe.

Stress og pust. Vi puster veldig overfladisk under stress. Vi beveger bare den aller øverste delen av brystet og lungene våre. Ved stress har vi lett for å stramme magen og mellomgulvet låses, noe som igjen fører til at mellomgulvet og ribbekassa har liten grad av bevegelighet. Vi får rett og slett mindre pust til rådighet. Den annen grunn til at det er viktig å puste helt ned i bunnen av lungene er at nedre del av lungene har en rik forsyning av parasympatiske nervereseptorer. Dype pust ned i magen har derfor en beroligende effekt på kropp og sinn. Oksygen er selve livsnerven i alle kroppens celler og kan ikke lagres i kroppen, derfor må pusten foregå både dag og natt. Reduksjon i stress fører til at vi puster bedre, puster vi bedre reduserer vi stress.

Avspenning kan hjelpe oss til å gi slipp på muskulære spenninger og ha en beroligende effekt på sinnets aktivitet. Det kan ha en god effekt på å roe ned stressets sinn, hvor tankene spinner og det er umulig å finne ro, sove osv.

Yoga Nidra flytter bevisstheten fra den eksterne og materialistiske verden, inn til den mer introverte følelsesverden. Dette gir en mulighet til å komme i kontakt med seg selv på et dypere plan, utover det rasjonelle og bevisste jeg. De rasjonelle og analytiske funksjonene i hjernen dempes, og de mer kreative og intuitive funksjonene åpnes.