Mindfulness stressreduksjonskurs

En personlig utviklingsreise
a

Stressreduksjon og personlig utvikling

Mindfulness er et redskap for hjernen for å bedre fysisk og psykisk helse. Det dreier seg om utvikling, oppdagelse, innsikt og bli et helere menneske. Negativ stress over tid kan gi mange fysiske og psykiske plager. Ved hjelp av mindfulness kan du finne større indre ro og trygghet hos deg selv. Få bedre selvfølelse og mer selvtillit.

Kunsten er å leve mer bevisst. Du vil få gode redskaper til å håndtere både fysisk og psykisk stress. De kan brukes hvor som helst og når som helst. Du vil også oppleve et større nærvær i hverdagen. Verden rundt oss er urolig og mange bekymrer seg for fremtiden. Uro og bekymring – tanker som er i fremtid eller fortid bidrar til at vi ofte ikke i ett med det vi gjør. Kroppen er her, men sinnet er et annet sted. Når vi lærer å stoppe, blir vi roligere og sinnet klarere.

Gjennom kurset har vi fokus på observere kroppen og hva den signaliserer til oss. Kurset er et 8- ukers treningsprogram .

Vi har forskjellige avspenningsøvelser, enkle yogaøvelser, noe undervisning, sansetrening og innføring i enkel meditasjon med fokus på pusteteknikk.  Kurskveldene vil også forme seg litt etter hva gruppen har behov for der og da. På kurset behøver du ikke fortelle om din historie, det viktigste er hva du føler og hva du opplever her og nå.

Jeg er utdannet mindfulnessinstruktør med 1 års fordypning i faget,  jeg tar også med meg over 30 års erfaring fra ulike jobber i helsevesenet. Jeg har tidligere jobbet med akutt psykiatri på Fredrikstad sykehus, mange år med alvorlig syke og døende som palliasjonssykepleier, og som jordmor både på sykehus og i svangerskapsomsorgen. Jeg har også gått 2 år i psykisk helse etterutdanning på RBUB i Oslo.

Jeg samarbeider nå med Mette Lise Størholt som også er sykepleier. Hun har en spesialisering i veiledning og mestringsarbeid, er mindfulnessinstruktør og livsstyrketrener. Hun har jobbet med gruppebasert og individuell helseveiledning i en årrekke. Har lang erfaring med pasienter som er har smerter og utmatteelsesproblematikk.

Velkommen på kurs hos oss❤️

Ta gjerne kontakt med Mette-Lise 41305523 eller Anne 92984412 hvis du lurer på noe.

Dato for neste kurs starter 24. Oktober- 12. Desember kl 18.00-19.30

8 ganger til samme tid.

Skippergata 6-8

Du vil også få med lydfiler og skriftlig materiell.

Se kalenderen for neste kurs og meld deg på!