Støttesamtale

Det er godt å ha noen å snakke med
a

En jordmor med masse kompetanse

Et gammelt ordtak sier “det som ikke blir uttrykt, blir nedtrykt”.
Trenger du en som kan lytte til deg, og en som kan romme hele deg? Jeg har stor kompetanse og bred erfaring i samtaler med mennesker i ulike livssituasjoner med over 30 års erfaring i helsevesenet. Jeg har jobbet med akutt psykiatri, mange år med alvorlig syke og døende som palliasjonssykepleier. Palliasjon betyr å lindre. Lindre den fysiske smerten, men også den psykiske. Det har blitt utallige timer med støttesamtaler både til den døende og til de pårørende. Mange av disse møtene bærer jeg fremdeles inni hjertet mitt.

I vårt travle samfunn er alle så opptatt med sitt. Føler du deg kanskje ensom og trenger en å snakke med? Alle kan vi trenge at noen er der ute som kan ta deg imot. Ta deg imot med alt som er ditt, og være tilstede for deg med oppmerksomt nærvær. Som utdannet mindfunlnessinstruktør, så er jeg godt trent med å være tilstede i enhver situasjon, også sammen med deg i vårt møte.

Jeg også utdannet jordmor, med stor erfaring herfra fra unike menneskemøter. I tillegg har også 2 års videreutdanning i psykisk helse fra RBUP i Oslo.

Jeg har mange ulike kurs i forhold til samtaleteknikker gjennom alle år.
En samtaleteknikken jeg har benyttet meg mye av de siste årene er MI (motiverende samtale). Et godt verktøy å bruke hvis du har lyst til å få til en endring i livet ditt.

Livet kan noen ganger bare kjennes vanskelig å mestre. Uansett hva du trenger, så er jeg her får å lytte til din historie. Gi deg styrke, veiledning og støtte deg gjennom en vanskelig tid.

Bestill den en time hos meg på telefon 929 84 412, mail post@anneshelsestue.no eller med kontaktskjemaet på siden. Jeg ser deg, tror på deg og tar deg på alvor. Jeg har tid til deg!❤